Groene Schoolplein in Amsterdam-Noord

Groene Schoolplein in Amsterdam-Noord

 

Het eerste groene schoolplein in Amsterdam-Noord is in de zomer van 2018 gereed.
Volledig volgens de visie van de school en de bijbehorende leerdoelen. Het is onderdeel van het AIS project in Amsterdam voor Groene Schoolpleinen. De combinatie van softwarebedrijf SERA en exploitatie van Gardini maken het mogelijk om technologie en groen dichter bij elkaar te brengen. Zo staat het volledige schoolplein in een database en kunnen we van daaruit een interactieve website genereren.

>> Bekijk hier het fotoalbum

Groene Schoolplein online

Alle (eetbare) planten, bomen, speeltoestellen, dieren, etc. komen online terug en kinderen kunnen hierdoor in de klas verder met de groene omgeving en/ of het groene schoolplein. Recepten maken, planten toevoegen, onderhoudsschema’s volgen en zo nog veel meer interessante zaken, waaronder het plaatsen en bijhouden van een online schoolkrant.

Wij hebben dit platform op dit moment ingericht op basis van een school met speciaal onderwijs, maar voor alle onderwijsrichtingen zijn er natuurlijk andere functionaliteiten en de look & feel mogelijk. Dit is een voorbeeld van de huidige opzet.

>> Neem contact op om de mogelijkheden voor jullie groene schoolplein te bespreken.

Continuïteit & technologie

Ons doel is daarnaast ook om de continuïteit, betrokkenheid en doorontwikkelingen te bewaken. Regelmatig gebeurt het dat groene initiatieven ontpoppen, maar daarna snel wegzakken door gebrek aan creativiteit of mankracht. Wij denken in een breder perspectief na en zetten de (interactieve) websites en andere ludieke online producten op om het aantrekkelijker te maken voor iedereen.

Ook zijn wij partner bij PLNT, een universiteit HUB in Leiden. Samen met de universiteit ontwikkelen wij specifieke sensortechnologie die de groene omgeving een signaal kan sturen naar de site of webapplicatie als planten bijvoorbeeld bemesting of water nodig hebben of als er geoogst kan worden. Zo raakt de omgeving ook betrokken bij de groenvoorziening. Mocht de school dicht zijn, dan kunnen omwonenden of vrijwilligers zo verzorging bieden wanneer dit nodig is. Dit stimuleert sociale cohesie.

Al met al een modern, vooruitstrevend concept waarbij wij streven naar het verbinden van mensen met de groene projecten. Communicatie naar ‘buiten’ wordt vele malen leuker en makkelijker.

Bekijk de demo

De Visie achter het Groene Schoolplein

Visie School
PI-school Professor Waterink Noord geeft onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar. De leerlingen hebben een observatievraag en gedragsproblemen die het leren en functioneren in de weg staan. Naast het verzorgen van onderwijs richten zij zich primair op het ontwikkelen van de eigen identiteit van de leerlingen, het aangaan van contacten, het aanleren van gewenst gedrag, gewoontevorming en het omgaan met gevoelens. Zij stimuleren de ontwikkeling in cognitie en gedrag, zodat leerlingen beter functioneren in school en optimaal profiteren van het huidige en toekomstige onderwijsaanbod. Daarnaast zetten zij zich er voor in dat leerlingen weer plezier krijgen in school. Hiertoe bieden zij de juiste aanpassingen in de leeromgeving en geven zij advies over de beste vervolgschool. Tijdens dit proces betrekken, informeren en ondersteunen zij de ouders.

Visie Groen Schoolplein
Het nieuwe schoolplein is een plek waar leerlingen elkaar op een positieve manier leren ontmoeten en elkaar uitnodigen tot samenspel. Het nieuwe schoolplein stimuleert (spel-)ontwikkeling en daagt leerlingen uit om zorgvuldig met het aanwezige leer- en speelgroen om te gaan.

Het nieuwe schoolplein ondersteunt en vertegenwoordigt de kernwaarden die de school heeft gesteld voor zichzelf. Deze kernwaarden zien zij graag vertaald terug op het schoolplein. Naast dat de zelfontwikkelde afbeeldingen van de kernwaarden en de schoolregels een plaats zouden moeten krijgen op het schoolplein, moeten de kernwaarden ook herkenbaar zijn binnen het thema van het nieuwe schoolplein:

 • Respectvol: de leerlingen hebben respect voor elkaar tijdens de pauze, maar ook voor de materialen en het aanwezige groen.
 • Veilig: de nieuwe sport- & spelmateriaal, het nieuwe hek, het groen zijn veilig om mee te spelen. Het eetgroen is veilig om te nuttigen.
 • Ontwikkeling: de leerlingen dagen zichzelf uit om steeds meer te kunnen en te durven op het gebied van sport & spel. Door de nieuwe aanwezigheid van groen op het plein, ontwikkelen de leerlingen zorg voor de natuur.
 • Verantwoordelijkheid: de leerlingen leren goed om te gaan met alle spullen.

De educatieve visie vertaald naar het nieuwe schoolplein

 • Leerlingen worden uitgedaagd tot samenspel
 • Leerlingen kunnen zelfstandig sport & spel-oefeningen uitvoeren
 • Leerlingen ontdekken natuur, eetbaar groen
 • Leerlingen doen onderzoek, proefjes en kennis op met ‘groen’
 • Leerlingen ervaren veiligheid op het schoolplein
 • Leerlingen dragen verantwoording voor het plein
 • Leerlingen herkennen de kernwaarden van de school terug in het plein. 

Aanpak
Het nieuwe schoolplein heeft zichtbare kenmerken van de school. De kernwaarden en de school-/gedragsregels zijn herkenbaar aanwezig. Het schoolplein nodigt uit tot sport & spel. De leerlingen ontdekken groen en welke mogelijkheden dit met zich heeft (natuur- en milieu-educatie). Verwondering en uitdaging zijn de kernbegrippen voor het nieuw in te richten schoolplein. Verwondering bestaat voornamelijk uit het ontdekken van groen en het bouwen/creëren van mogelijkheden. Verwondering sluit ook aan bij het sport & spel-element: “Kijk eens, wat ik al kan!”. Uitdaging zien we terug in de diverse gymelementen van het plein. De aanwezigheid van verschillende materialen zijn uitnodigend voor beweging. Uitdaging zien we ook in het groen-element. Het ‘groen’ daagt uit om te ontdekken, mee te spelen, maar bovenal ook te verzorgen.

Het nieuwe schoolplein is onderverdeeld in een aantal zones. Hierdoor blijft het voor de leerlingen overzichtelijker waar zij hun spel kunnen spelen, in een kleine groep.

We verwachten binnenkort het schoolplein feestelijk te openen voor alle kinderen en betrokkenen!

>> Volg hier alle ontwikkelingen.
>> Neem contact op om de mogelijkheden voor jullie groene schoolplein te bespreken.

Geschreven door

Derek Derek

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Geef hier aan welke cookies we mogen plaatsen. De functionele en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren.